Регіональний центр з надання БВПД у Сумській області
54 записи

Як отримати борг по зарплаті

0

Для багатьох сумчан актуальним є питання щодо отримання боргу по зарплаті. Більшість не знає, як у який правовий спосіб вирішити цю проблему, куди звернутися та які для цього необхідні документи. Все це пояснюють юристи Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області.

Як отримати борг по зарплаті – пояснили фахівці системи безоплатної правової допомоги Сумщини

 

Юристи системи БВПД Сумщини зазначають, що при звільненні працівника виплата всіх сум проводиться в день звільнення. Якщо працівник в цей день не працював, кошти мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган у будь-якому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити неоспорювану нею суму, – наголошують правники.

Що робити, якщо не дійшли згоди з роботодавцем?

Працівник може стягнути нараховану, але не виплачену заробітну плату:

– в позасудовому порядку;

– в судовому порядку.

Як вирішити спір у позасудовому порядку?        

Потрібно звернутися із заявою до комісії з трудових спорів (у разі її створення) без обмежень будь-яким строком. Комісія зобов’язана розглянути спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу, – роз’яснюють юристи Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області.

У разі незгоди з рішенням комісії з трудових спорів можна оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Рішення комісії з трудових спорів підлягає виконанню у триденний строк після закінченні 10 днів, передбачених на його оскарження.

У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії з трудових спорів у встановлений строк працівникові комісією з трудових спорів підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.

На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше тримісячного строку до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю, державний виконавець чи приватний виконавець виконує рішення комісії з трудових спорів у примусовому порядку.

Що необхідно знати, щоб звернутися до суду?

Для стягнення заборгованості працівник може звернутися до суду в порядку:

– наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною);

– позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Яка процедура в рамках наказного провадження?

Судовий наказ може бути видано у разі, якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівнику суми заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку.

Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за місцем розташування підприємства або за місцем реєстрації позивача. Працівник має право звернутися до суду без обмеження строку.

Які документи необхідно подати та скільки це коштує?

Заява подається у письмовій формі та має містити докази: перебування заявника у трудових відносинах із боржником (наприклад: засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо); підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема, довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо).

При зверненні до суду в порядку наказного провадження з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати, судовий збір не сплачується.

Як довго чекати рішення?

У разі прийняття судом ухвали про відкриття провадження, суд у п’ятиденний строк з дня надходження видає судовий наказ по суті заявлених вимог. Судовий наказ набирає законної сили протягом 5 днів після закінчення п’ятнадцятиденного строку, які виділяються позивачу на подання заяви про відміну скасування. На підставі судового наказу стягувач повинен звернутися до державної виконавчої служби з метою його примусового виконання.

Чи передбачене відшкодування за час затримки розрахунку при звільненні?     

Суд стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку. Якщо розрахунок не проведений до розгляду справи – по день постановлення рішення. Відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності. У разі спору про розмір виплат вимоги про відповідальність за затримку підлягають задоволенню у повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача.

Виникли запитання? 0 800 213 103 єдиний безкоштовний цілодобовий номер з надання безоплатної правової допомоги в Україні.

Коментувати
28 червня 2022
27 червня 2022
26 червня 2022
22 червня 2022
21 червня 2022
20 червня 2022
18 червня 2022
17 червня 2022
16 червня 2022